Privacy Statement Bamboo Brands

 

Wie is Bamboo Brands?

Bamboo Brands is een Nederlands Marktonderzoekbureau gevestigd op Helftheuvelweg 11 in Den Bosch. Bamboo Brands B.V. is opgericht in 2019 en vertaalt meningen en gedrag van consumenten in adviezen voor opdrachtgevers. Dit stelt hen in staat om hun producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van consumenten en klanten. Wij verwerken persoonsgegevens van (ex-)klanten of prospects (in het vervolg aangeduid als “Klant(en)”) en persoonsgegevens van deelnemers aan marktonderzoek (hierna “Respondent(en)”). Voor de leesbaarheid is dit privacy statement opgedeeld in aparte delen voor deze twee groepen.

Informatie voor Respondenten

Wij zijn een onderzoeksbureau en verwerken uw persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. Wij werken in opdracht van onze opdrachtgevers en vaak hebben zij uw gegevens aan ons doorgegeven en gevraagd u uit te nodigen voor marktonderzoek. Wanneer we u uitnodigen voor onderzoek dan informeren wij u over het doel van het onderzoek, en op verzoek, wie onze opdrachtgever is. Zo kunt u altijd bij hen nagaan of zij uw gegevens met ons mochten delen. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat uw gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn uw gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen uw gegevens dus gebruiken voor marktonderzoek ook al heeft u daar geen expliciete toestemming voor gegeven. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. U bepaalt of u deel wilt nemen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij de verwerking van uw antwoorden voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten woonachtig zijn. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken uw gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens tenzij u ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om u iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Jongeren onder de 16 worden niet direct door Bamboo Brands benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers.

Informatie voor Klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden. Marketingactiviteiten die vallen onder dit doel bestaan uit commerciële en informatieve e-mail berichten zoals nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor events die wij organiseren en informatie over door ons aangeboden producten en diensten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. Bij het verzamelen van uw gegevens gaat u akkoord met onze voorwaarden en geeft u ons toestemming voor het gebruik voor bovengenoemd doel. Wij verzamelen de gegevens direct bij u, de betrokkene, en ontvangen deze niet van derden. Uw gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doel totdat u aangeeft dat wij uw gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. U kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails die wij sturen of contact met ons opnemen.

Wanneer het bedrijf waar u werkzaam bent producten of diensten van ons afneemt waarbij u een deelnemende partij bent, dan verwerken wij uw persoonsgegevens als onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst. In dit geval is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om de producten of diensten te kunnen leveren. Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons projectadministratiesysteem met datacenters binnen de EU en gebruiken ze voor bovengenoemd doel zolang de overeenkomst voortduurt. U heeft het recht om de gegevens die we van u verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om te vragen of wij u gegevens verwijderen. U kunt dan contact met ons opnemen via het hieronder vermelde email adres.

Aanpassingen aan het privacy statement

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer de privacy wetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Contact met Bamboo Brands

Wanneer u vragen heeft over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via het email adres info@bamboobrands.com. We nemen dan contact met u op.

 

European retailers where, as Bamboo Brands, we have executed our in-store market assets:

Retailers

Contact

Feel free to contact us. We’re available on Monday to Friday, from 9.00 am to 5.00 pm, on +31 (0)73 208 0009 and info@bamboobrands.nl. If you have a query, you can also contact us through the contact form below. We will generally get back to you on the same working day.