Discovery Assessments

Bij een Discovery Assessment wordt getest of een concept/product in de goede richting zit. Door middel van interviews op de winkelvloer en bij het betreffende schap kunnen we het gedrag van consumenten goed interpreteren en vertalen naar concrete verbeterpunten.

Onderstaand een overzicht van de 6 verschillende Discovery Assessments die we aanbieden:

Tevens worden hypotheses, die voor het assessment worden opgesteld, getoetst. Vanaf de start tot de eindpresentatie van het project zit een tijdsbestek van zo’n 4 weken. Afhankelijk van het aantal hypotheses en het aantal winkels. Sneller is uiteraard mogelijk op aanvraag. Wil je hierover meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!