Design Validation Assessment

Design

CASE: "HET VALIDEREN VAN EEN NIEUW DESIGN"

1: Challenge

ONDERBOUW INVESTERING VOOR DESIGNWISSEL MIDDELS ROTATIE IMPACT ANALYSE.

• Onze klant wilde inzicht verkrijgen in de potentie van een nieuw design

• Valideren (of mogelijk verwerpen) van opgestelde hypotheses ten aanzien van basisrotaties bestaande variant.

2: Approach

Multidisciplinaire kick-off sessie met projectteam om doelstellingen af ​​te stemmen en hypotheses te formaliseren.

Kwantitatieve in-store assessment gedurende 4 weken.

Veldwerk in 30 verschillende winkels (2 retailer), bestaande producten zijn vervangen door product met nieuwe design.

Rotaties gemeten van SKU en concurrentie per schap.

60* verzamelde datapunten (1 datapunt = wekelijkse basisrotatieverkoop van 1 winkel) en data gekoppeld aan landelijke IRI cijfers.

Uitschieters zijn gedefinieerd en gecorrigeerd.

* N.B.: voor solide aannames is de minimumvereiste ten minste 60 datapunten. Het aantal datapunten kan per project verschillen en is afhankelijk van de diepgang van het onderzoek.

3: Impact

NIEUWE DESIGNS SCOORDEN SIGNIFICANT BETER DAN BESTAANDE DESIGNS.

Validatie van hypotheses: bevestigd.

Nieuwe designs zorgen zelfs voor significante categoriegroei in CE en omzet.

De resultaten hebben onze opdrachtgever geholpen bij de budget vrijgave om te investeren in de designaanpassing.

Design Validation Assessment
Meer weten?
 theo@bamboobrands.com
 +316 4174 1990

Theo Toering
Founder and Managing Director I Bamboo Brands